ยินดีต้อนรับสู่เว็บบล็อกของนางสาวธนพรรธ ศรีสมุทร นักศึกษาป.บัณฑิตวิชาชีพครู รุ่น 13 หมู่ 2

งานนำเสนอ เรื่องสื่อการสอน

วันพฤหัสบดีที่ 27 มกราคม พ.ศ. 2554

รายวิชานวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา
อาจารย์ผู้สอน  อาจารย์สุจิตรา  จันทร์ลอย
ปีการศึกษา  2/2553
ประวัติส่วนตัว
นางสาวธนพรรธ  ศรีสมุทร  (จ๋า)
วันเกิด
14 ตุลาคม พ.ศ.2528
ที่อยู่ปัจจุบัน
19 หมู่ 9 ตำบลหนองโพ อำเภอโพธาราม  จังหวัดราชบุรี 70120
การศึกษา 
ปวส.ช่างอิเล็กทรอนิกส์  วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี
วิทยาศาสตรบัณฑิต       มหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบุรี
ประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู    มหาวิทยาลัยราชภัฎหมู่บ้านจอมบึง (กำลังศึกษา)
ประวัติการทำงาน
- ฝ่ายธุรการ  บริษัทประกิตมอเตอร์เซลส์ สำนักงานใหญ่ ,สาขาโพธาราม
- ครูผู้สอน     โรงเรียนเจี้ยไช้  อำเภอโพธาราม  จังหวัดราชบุรี
E- mail
Jahja1410@gmail.com
benzine_p28@hotmail.com
คติประจำใจ   
"ทุกสิ่งล้วนแต่เข้ามาแล้วผ่านไป ถ้าไม่รีบคว้ามันเอาไว้ อย่ามาบ่นว่า เสียดายในภายหลัง"
"ถ้าทุกสิ่งกำลังจะเปลี่ยนไป       เราก้อคงต้องเข้าใจในการเปลี่ยนแปลง"


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น