ยินดีต้อนรับสู่เว็บบล็อกของนางสาวธนพรรธ ศรีสมุทร นักศึกษาป.บัณฑิตวิชาชีพครู รุ่น 13 หมู่ 2

งานนำเสนอ เรื่องสื่อการสอน

วันพฤหัสบดีที่ 27 มกราคม พ.ศ. 2554

การสื่อความหมายด้วยรูปแบบตัวอักษร


     ในการจัดทำสื่อหรือนวัตกรรมต่างๆ หากไม่ได้ใช้คอมพิวเตอร์เข้ามาช่วยในการจัดทำแล้ว ปัญหาเรื่องความไม่สวยงามก็อาจเกิดขึ้น แต่หากสามารถออกแบบและสร้างงานด้วยการวาดภาพ และประดิษฐ์ตัวอักษรให้สวยงามได้ด้วยตนเอง เราก็สามารถจะจัดทำสื่อหรือนวัตกรรมที่มีความสวยงามและดึงดูดใจนักเรียนได้ โดยไม่ต้องอาศัยเทคโนโลยีอย่างคอมพิวเตอร์ ซึ่งการประดิษฐ์ตัวอักษรจัดเป็นขั้นเริ่มต้นของการผลิตสื่อให้เป็นที่น่าสนใจ เพราะรูปแบบตัวอักษร สามารถสื่อความหมายได้ จากการใช้เส้นต่างๆ เช่นการใช้เส้นตรง                        จะให้ความรู้สึกที่แข็งแรง มั่นคง

การใช้เส้นปะ ขาดๆ หายๆ      จะให้ความรู้สึกที่ไม่แน่นอน ลึกลับ

การใช้เส้นโค้ง                        จะให้ความรู้สึก รัก ความอ่อนโยน

การใช้เส้นซิกแซก                  จะให้ความรู้สึก น่ากลัว น่าเกลียด

การใช้เส้นอย่างอิสระ ไม่เป็นระเบียบ     จะให้ความรู้สึก ตลก ขบขัน

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น