ยินดีต้อนรับสู่เว็บบล็อกของนางสาวธนพรรธ ศรีสมุทร นักศึกษาป.บัณฑิตวิชาชีพครู รุ่น 13 หมู่ 2

งานนำเสนอ เรื่องสื่อการสอน

วันพฤหัสบดีที่ 27 มกราคม พ.ศ. 2554

ความรู้เรื่องรูปภาพ

Realistic คือ ภาพเหมือนจริง จิตรกรต้องการสัดส่วนที่แท้จริง
Distrotion คือ ภาพล้อเลียน ภาพบิดเบือน ลดตัดทอน เช่น ภาพล้อเลียนตามหนังสือพิมพ์
Abstract คือ ภาพนามธรรม ภาพจินตนาการ จิตรกรไม่ต้องการให้รู้ว่าภาพอะไร ต้องการแค่สื่อความรู้สึกเท่านั้น

"หัวใจของการวาดภาพ คือ ลายเส้น"

เทคนิคขั้นพื้นฐานของการวาดภาพ
1. การกำหนดจุดเพื่อกำหนดขนาด
2. ลากเส้นจากภายนอกก่อนภายใน
3. การแรเงาเก็บรายละเอียด

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น